Go to Top

Zasady montażu systemu rynnowego

system rynnowy kaskada,schemat,akcesoria,cennik,

Montaż haków rynnowych

hak doczołowy,kaskada,system rynnowy,

Hak doczołowy

Montaż haków rynnowych zacznij od okapu przeciwnego do rury spustowej. Nachylenie rynien pwinno wynosić 2-3 mm/mb. Pierwszy i ostatni hak musi być zamontowany około 150 mm od końca okapu.Haki są mocowane do deski przy pomocy długich wkrętów montażowych (2 wkręty/hak). Przy pomocy linki wyznacz odpowiednie położenie haków uwzględniając spadek.

 

 

 

Montaż lejów spustowych (sztucerów)

lej spustowy,system rynnowy,metal,kaskada,

Rynnowy lej spustowy

Narysuj przykładając do rynny sztucer miejsce w którym będzie wycięte miejsce na swobodny spływ wody do sztucera. Wytnij koło przy pomocy ręcznej piłki do metalu oraz wyrównaj powstałe zadziory (nie używaj szlifierki). Umieść wylot na wysokości otworu w rynnie. Przód wylotu zahacz o wygięty przedni brzeg rynny, a następnie okręć wylot w stronę drugiej krawędzi rynny. Zagnij klamry lej spustowego w kierunku wewnętrznym rynny.

 

 

 

Montaż zaślepek rynny

denko rynnowe,system rynnowy,blacha dachowa,

Denko rynnowe

Wklej uszczelke gumową w denko rynny przyłóż denko do rynny i delikatnie przy pomocy młotka gumowego nabij denko na rynne. Uszczelnij łączenie dla pewności uszczelniaczem dekarskim.

 

 

 

 

Montaż rynny

rynna dachowa,system rynnowy,kaskada,cena,

Montaż rynien rozpocznij od umieszczenia rynny w hakach w docelowym położeniu nie zaleca się przesuwania rynny zamontowanej już w hakach ponieważ można uszkodzić powłokę lakierniczą. Dociśnij mocno najpierw tylny lub przedni brzeg (w zależności od systemu rynnowego) rynny do haka a następnie zatrzaśnij przednią lub tylną część rynny w hakach. Zaleca się jeśli tylko to możliwe montaż denek i lejów przez zatrzaśnięciem rynny w hakach.

 

 

Montaż złączek rynny

złączka rynny,Kaskada,system rynnowy,

Złączka rynny

Rynny mogą być przedłużane przy pomocy złączek rynien. Przyłóż do siebie dwa końce rynien nasuń je na siebie przy zakładzie 1-2cm zgodnie z kierunkiem spływu wody. Wciśnij uszczelniacz dekarski wzdłuż całej uszczelki gumowej złączki po bokach uszczelki oraz na jej środku załóż złączkę na tylną krawędź rynny, przyciśnij mocno ręką złączkę do rynny oraz zaczep przednią część złączki o rynnę i zatrzaśnij klipsem. Usuń nadmiar uszczelniacza z powierzchni rynny.

 

 

 

Montaż narożników

system rynnowy,narożnik zęwnetrzny,producent,

Narożnik zęwnetrzny

narożnik węwnętrzny,system rynnowy,cena,

Narożnik węwnętrzny

Połącz narożnik z rynną przy pomocy złączek stosując się do opisu powyżej pamiętając o zachowaniu spadku.

 

 

 

 

Montaż rur spustowych

rura spustowa,system rynnowy,kaskada,RAL 8017,

Rura spustowa

kaskada,czarna,stalowy system rynnowy,kolano,akcesoria dachowe,

Kolano

Kolana i proste odcinki rur spustowych są tak przygotowane, by łączyć je na zakład. W razie konieczności rurę spustową można skrócić przy użyciu piły do metalu.

Określ rozmieszczenie obejm rur spustowych na ścianie. Powinny one znajdować się możliwie blisko łączników rur spustowych. Użyj co najmniej dwóch obejm na każdą rurę spustową.Uwaga: obejmy powinny być montowane nie dalej niż 2000 mm od siebie. Zmontuj wstępnie rurę spustową na ziemi, zanim ją zamocujesz do ściany. Podnieś rurę spustową i przymocuj do wylotu rynny, a następnie okręć, by dopasować ją do obejm. Uwaga: wpusty systemu rynnowego muszą znajdować się około 250 mm od zewnętrznej powierzchni ściany, mierząc od środka wpustu.

, , , ,