Go to Top

Wynik procedury ofertowej

W nawiązaniu do zapytania z dnia 9 grudnia 2016, informujemy, iż postępowanie zostało zakończone. Wybór wykonawcy nastąpił w dniu dzisiejszym,tj. dnia 19 grudnia 2016 – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Computer Center Marek Domagała.