Go to Top

Transport i przechowywanie blach trapezowych

Samochód przeznaczony do transportu nie powinien mieć żadnego pokrycia na przyczepie w celu ułatwienia rozładunku i załadunku blachy.Transport nie powinien wystawać za bardzo po za burtę auta ( do około 1m).

Podczas transportu blacha powinna być zabezpieczona przed przesuwaniem i zamoczeniem (alucynk i ocynk).

Podczas rozładunku blachy powinien być zastosowany specjalistyczny sprzęt ( widlak), w przypadku bardzo długich arkuszy powinno być 6 osób (3 osoby po jednej stronie i 3 osoby po drugiej). Zabrania się ciągnięcia arkusza jednego po drugim lub po ziemi w przeciwnym razie wystąpią różnego rodzaju zarysowania lub otarcia.

Blachy nie mogą leżeć na wolnym powietrzu oraz w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci lub bardzo zmiennych temperatur powietrza. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na przechowywanie w czasie zimy lub ogrzewanych magazynach. Blachy trzeba przechowywać w suchym miejscu.

Blachy nie mogą leżeć bezpośrednio na ziemi, lecz na klockach o wysokości minimum 20 cm.

, , , , , ,