Go to Top

Jak przechowywać Blachodachówkę i Blachę Trapezową?

1. Blachę należy przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym i unikać nagłych zmian temperatury może to doprowadzić do skraplania się pary wodnej która może uszkodzić powierzchnie lakieru. Zaleca się położenie blachy na drewnianych szczeblach o wysokości 20cm.

2. W przypadku składowania blachy na dłuższy okres niż 1 miesiąc należy miedzy arkuszami blach podłożyć cienką przekładkę, która nie uszkodzi blachy, a umożliwi dojście powietrza która w celu uniknięcia skraplania się wody. Gdy arkusze blachy są ofoliowane folią ochronną należy konieczne folię zerwać w przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia powłoki lakieru.

3. Do cięcia blachy nie wolno używać żadnych urządzeń kątowych które doprowadzają do uszkodzenia lakieru.

, , , , , ,