Go to Top

Dotacje

Zapytanie ofertowe

W związku z rozpoczęciem postępowania zakupowego, którego celem jest wybór dostawcy informatycznego systemu ERP i sprzętu IT, związanego z realizacją projektu pt. „Automatyzacja procesów w firmie poprzez wdrożenie systemu ERP” …Read More