Go to Top

Dotacje

Wynik procedury ofertowej

W nawiązaniu do zapytania z dnia 9 grudnia 2016, informujemy, iż postępowanie zostało zakończone. Wybór wykonawcy nastąpił w dniu dzisiejszym,tj. dnia 19 grudnia 2016 – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Computer …Read More

Zapytanie ofertowe

W związku z rozpoczęciem postępowania zakupowego, którego celem jest wybór dostawcy informatycznego systemu ERP i sprzętu IT, związanego z realizacją projektu pt. „Automatyzacja procesów w firmie poprzez wdrożenie systemu ERP” …Read More